Symposium Centre of Excellence in Maritime Maintenance and Operations

Den Helder

Centre of Excellence in Maritime Maintenance and Operations

Symposium 1 November

 

Den Helder is de thuisbasis van de Koninklijke Marine en tevens de grootste logistieke offshore hub in het Zuidelijke deel van de Noordzee. Marine en Offshore, zijn twee totaal verschillende bedrijven, maar ze delen veel kennis op het gebied van ‘high-tech op zout water’. Technologieën voor marine- en offshore systemen hebben synergie, kunnen van elkaar leren en naar elkaar toegroeien. Onderhoud en logistiek is de gemeenschappelijke deler.
 
De opkomst van Offshore Wind en de nieuwe investeringen in de Koninklijke Marine, waaronder nieuwe onderzeeboten, bieden kansen voor een hoogtechnologisch onderhouds- en logistiek cluster in de regio Den Helder. Samen met onderwijs- en kennisinstellingen biedt dit een unieke mogelijkheid om dit cluster te versterken en te laten uitgroeien tot een Centre of Excellence in Maritime Maintenance and Operations

Die versterking is goed voor Nederland, de regio en Den Helder. De haven en de stad kunnen zich verder diversifiëren en de economische positie versterken. De Port of Den Helder kan zich daarmee verder ontwikkelen langs de lijnen van haar investeringskalender, naar een kennishaven waarin offshore energie en marine onderhoudskennis en - technologie centraal staan.  

Om over deze unieke kans wordt op woensdag 1 november een symposium gehouden in theater De Kampanje in Den Helder. Het symposium is alleen voor genodigden. Wanneer u het wil bijwonen, kunt u uw interesse voor deelname opgeven via Seminar@podh.eu