Artikel ReymTime: Havens van de toekomst

In editie 3 - 02-2018 van ReymTime een bijdrage door Katja Naber - Accountmanager Port of Den Helder -
North Sea Energy Gateway (NSEG), een van de zes (zee-)havens waar Reym actief is.