Milieupark Oost Den Helder - waste management diensten

Dé toonaangevende grondstoffenmanager
Al 20 jaar lang is Milieupark Oost (voorheen VOF 't Oost) in de Kop van Noord-Holland en zelfs
verder daarbuiten dé toonaangevende grondstoffenmanager van de regio. Milieupark Oost is een publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Den Helder (50%) en aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel (50%). Deze duurzame samenwerking van 20 jaar staat symbool voor de missie die zij zichzelf opgelegd hebben: bijdragen aan een schonere toekomst met duurzame, milieuverantwoorde en innovatieve oplossingen voor de be- en verwerking van verontreinigde grondstoffen.

Acceptatie minerale afvalstoffen
Milieupark Oost is een breed vergunde ontvangstlocatie waar minerale afvalstoffen op duurzame wijze be- en verwerkt kunnen worden tot herbruikbare grondstoffen. Vanwege de gunstige ligging langs de buitenrand van Den Helder, gecombineerd met onze eigen loswal langs het Noord-Hollands Kanaal, ontvangen zij minerale afvalstoffen vanuit heel Nederland voor verdere behandeling. Als inrichting zijn zij vergund om de volgende minerale afvalstoffen te accepteren:
• baggerspecie klasse A, B en Niet Toepasbaar (NT);
• grond (indicatief) klasse AW/schoon, wonen, industrie en NT;
• boorspoeling en bentoniet (water based mud);
• groenafval (snipper- en snoeihout, takken, stammen, stronken);
• veegvuil en riool-, kolken- en gemaalslib (RKG-slib);
• verontreinigd puin.

Voor meer informatie zie: www.milieuparkoost.nl