nieuwsitem

14 januari

Op de valreep van 2019 zijn de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de buitenhaven ‘Het Nieuwe Diep’ afgerond. Begin 2019 heeft Port of Den Helder opdracht gegund aan baggerbedrijf De Boer om de zeehaven voor- en achter de Moormanbrug weer tot op kaartdiepte uit te baggeren. De baggerwerkzaamheden zijn in september vorig jaar van start gegaan. Er is 185.000m3 baggerspecie uit de haven verwijderd. Tevens zijn in het verleden gestorte of verloren voorwerpen en obstakels, zoals kettingen en netten, naar boven gehaald.

Gaande de uitvoering van de opdracht werd Nederland en dus ook de haven van Den Helder opgeschrokken door de PFAS-problematiek. Daardoor was het enige tijd onzeker of het slib uit de haven bij een baggerdepot kon worden gestort. Na het vaststellen van de nieuwe PFAS-norm was deze onduidelijkheid opgelost en konden de werkzaamheden zonder verdere tegenslag worden afgerond.

Het team van aannemer De Boer Dutch Dredging, adviseur Tauw en opdrachtgever Port of Den Helder is erin geslaagd om de haven met minimale overlast voor de gebruikers en binnen planning en budget op de gewenste nautische diepte te brengen. Een prestatie om trots op te zijn!

16 september

Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Port of Den Helder gaan op het gebied van waterstof een samenwerking aan en gaan zich positioneren onder de naam Hyd

30 augustus

Port of Den Helder start binnenkort met onderhoudsbaggerwerk in Het Nieuwe Diep (de ‘buitenhaven’).

29 juli

Groen licht voor zonnepark Kooypunt

23 juli

Stremming van Kinsbergenbrug

19 juni

BAM Infra Verkeerstechniek en Port of Den Helder tekenden gisteren de overeenkomst voor de renovatie van de Zeedoksluis in Den Helder.

14 juni

Afgelopen week heeft het Helderse bedrijf Multimetaal offshore B.V.